Geschiedenis 1698:  

De 1698 als lijnbus in Drenthe


Op 22 Mei 1981 kwam onze 1698 als laatste Leyland-bus in dienst bij de NV Drentse Vervoer Maatschappij (DVM) in rayon Assen. Na de eerste serie 1600s Leyland den Oudsten-bussen 1625 t/m 1662 bleef de DVM tot het laatst het merk Leyland trouw en bestelde bij Den Oudsten nog de kleine serie 1694 t/m 1698. De levering van de serie 1694 t/m 1698 was nodig om een paar oude bussen te vervangen welke langer in dienst moest blijven als gevolg van de grote garagebrand in Emmen op 27 oktober 1979.

Niet alleen bij de DVM reden bussen uit de 1600-serie; bij de Friese Autobus Maatschappij (FRAM) reed de serie 1663 t/m 1693. Ook deze bussen zijn in 1980 door Den Oudsten afgeleverd en verjongden en standaardiseerden het FRAM-wagenpark. De drie series 1600's kunnen beeldbepalend worden genoemd voor het streekvervoer in het Noorden van ons land. Van Alkmaar tot Emmen, van Zwolle tot Holwerd en Groningen, de DVM en FRAM 1600 serie was vanaf 1980 tot in de jaren negentig de ruggengraat van het noordelijk streekvervoer.
 Een bijzonder kenmerk van de serie 1694 t/m 1698 zijn de brede instapdeuren welke bij de andere DVM en FRAM 1600's ontbreken; deze wagens hebben smalle instapdeuren. In het najaar van 1980 werd de strippenkaart geïntroduceerd en de 1694 t/m 1698 waren met de brede instapdeuren voorbereid op de stempelautomaat. de DVM heeft echter nooit stempelautomaten in dienst gehad, reizigers konden hun strippenkaart bij de man of vrouw achter het stuur laten afstempelen. Aan het chassis van de 1698 is ter hoogte van de instapbak te zien dat de eerste chassisdwarsbalk tijdens de bouw meer naar achteren is geplaatst om ruimte te creëren voor de bredere instap. Vanaf 1981 waren nieuwe bussen met brede instapdeuren eerder regel dan uitzondering.

Het chassis van de 1698 maakte in 1981 deel uit van de laatste serie voor Nederland bestemde Leyland chassis, welke door Den Oudsten voorzien werd van een carrosserie. Voor de ZWN (Zuidwestnederland) de serie 1178 t/m 1199, voor de DVM de serie 1694 t/m 1698 en voor Westnederland de serie 1699 t/m 1712. Met de komst van de 1528 en de serie 9308 t/m 9314 in 1982 werd bij de DVM het DAF MB200-tijdperk ingeluid. De DVM was een van de laatste streekvervoerders die uiteindelijk ook over ging tot het bestellen van de DAF MB200 met Den Oudsten-opbouw .

De 1698 heeft de eerste jaren dienst gedaan in rayon Emmen. Later ook op de zware lijnen 51 Groningen - Assen en 20 Assen - Meppel. Na enkele jaren kwam de 1698 in rayon Meppel terecht en reed vaak op lijn 40 Meppel - Staphorst - Zwolle. Op 1 januari 1992 kwam de 1698 in dienst bij de NV Vervoermaatschappij DVM-NWH, ontstaan door een fusie van de DVM met de Vervoermaatschappij Noordwesthoek te Zwartsluis. Per 1 januari 1996 kwam de 1698 terecht bij de VEONN, Vervoersonderneming Noord Nederland. De VEONN is ontstaan door een fusie van de FRAM met de NV Vervoermaatschappij DVM-NWH. De laatste maanden in dienst bracht de 1698 door als reservebus in Zwartsluis. In juni 1996 werd de bus na 1,1 miljoen kilometers buiten bij garage Meppel terzijde gesteld voor verkoop.


De redding van de 1698

Het feit dat de 1698 brede instapdeuren heeft in combinatie met alleen vooruitrijdende banken èn het feit dat het een van de laatste Nederlandse Leylands betreft, maakt deze bus bijzonder. We vreesden dat er van de laatste Leyland-series geen exemplaar bewaard zou worden omdat de meeste museumorganisaties al genoeg bussen hadden en het model van de 1698 als te modern werd aangeduid. Vandaar dat wij het initiatief namen om een bus uit deze serie te redden.

Er waren diverse 1600's in de race om bewaard te worden. Samen met Peter van Cootwijk is Marcel de Bruijn, de latere voorzitter van de Stichting Museumbus 1698, diverse keren naar het Noorden afgereisd om bussen te bekijken. De 1694 had problemen met de koeling en viel af, de 1695 liep goed en zag er redelijk uit en had onze voorkeur. De 1696 was een afrader i.v.m. vele storingen en de 1697 had de VEONN niet eens gehaald. De 1698 had eveneens onze voorkeur. Volgens het werkplaatspersoneel van garage Meppel liep de 1698 het beste en de carrosserie zag er het beste uit. Behalve dàt, was de 1698 ook erg aantrekkelijk omdat het de laatste bus was uit de serie, en daarmee ook de laatste DVM Leyland. Al snel werd bekend dat de bus vanaf juni 1996 opgelegd stond voor export naar Rusland; de Russen hadden toen alle bij de VEONN aanwezige Leylands gereserveerd om als één partij te kopen. Er viel niet over te praten om één 1600 uit die partij te halen voor museumdoeleinden. Daarmee leek de kans om de bus te bewaren erg klein te worden.

Echter, de Russen muntten niet uit in het naleven van hun betalingsverplichtingen en met toeval kwamen Peter en Marcel er in december 1996 achter dat de 1600's nog steeds stonden opgelegd in Meppel. Ze hebben de brutale schoenen aangetrokken en zijn het kantoor van de werkplaatschefs binnen gestapt en hebben nogmaals hun wens uitgesproken om een breeddeur 1600, bijvoorkeur de 1698, te bewaren. De werkplaatschef kende hen nog en had sympathie voor deze wens en gaf het mobiele telefoonnummer van de verkoper tweedehands bussen, die ze dan ook ter plekke gebeld hebben. De verkoper vertelde dat er reeds een exportvergunning op de bussen rustte en ze al waren verwijderd uit het bestand van de R.D.W. Echter Nortech, dochtermaatschappij van VEONN, wilde graag van deze 1600's af die al maanden in de weg stonden en de verkoper beloofde zijn best te doen om voor één bus wat te regelen. Een week later werd Marcel teruggebeld en moest beslissen of hij nog steeds door wilde gaan om een bus te bewaren. Nadat hij "ja" zei, en er een vaste prijs werd afgesproken, vertelde de verkoper dat ze alle aanwezige breeddeur-1600's op de brug zouden zetten. De bus met de beste conditie en staat van onderhoud zou gereed gemaakt worden voor de keuring. Twee dagen later belde Marcel terug en hoorde dat de 1698 de beste was en binnen stond voor reparatie. Wat een goed vooruitzicht, een Leyland! En dan nog wel de 1698!

Toen de kansen toenamen dat het zou lukken om een dergelijke bus te bewaren heeft Marcel contact gezocht met de Stichting Oldtimerbus Holland (SOH). Het bestuur van de SOH vond een breeddeur-Leyland een interessante bus om te bewaren. Nadat bekend was dat de 1698 gereserveerd was, werden afspraken gemaakt met het SOH-bestuur over het onderbrengen van de 1698. Op een koude en mistige 24 januari 1997 werd de 1698 van de VEONN gekocht en opgehaald. De 1698 was gered van een onzekere toekomst!

Een week nadat we de bus naar Aalsmeer hadden gebracht, zijn de overige in Meppel aanwezige 1600's alsnog verkocht en verdwenen, zeer waarschijnlijk naar Noord-Afrika. Bij de SOH werd de bus verholpen van allerlei storingen en werd een aanvang gemaakt met de restauratie.

In de zomer van 1999 werd duidelijk dat de SOH ophield te bestaan. Op 1 oktober 1999 werd de Stichting Museumbus 1698 per notariële akte opgericht.


De 1698 als museumbus

Vanaf de eerste week dat we de bus in bezit hebben is er aan de 1698 gewerkt om haar te laten rijden. Een lijnbus van ruim 15 jaar oud gaat niet voor niets weg bij een busbedrijf. De taak van de bus zit er op. Het model is verouderd, de bus krijgt meer storingen, de carrosserie wordt slechter en in het geval van de 1698 vooral het chassis. In het hoofdstuk “Restauraties” vertellen we meer daarover. De 1698 is een museumbus die geregeld gastvrij haar deuren opent voor belangstellenden. We organiseren rond de drie excursies per jaar. Gemiddeld rijden we 3.000 km per jaar met de 1698. In het hoofdstuk “Excursies” willen wij een beeld geven van onze excursies die met de 1698 worden gereden.

Foto wagennummer 1698 door Marcel de Bruijn
Foto 1698 met DVM logo op lijn 20 Assen, de 1698 was hier enkele maanden oud, door Johan Waaijer
Foto 1698 met Sail Amsterdam 1990 stickers door Jos v.d. Klundert
Foto 1698 als lijn 40 Meppel door Marcel de Bruijn
Foto 1698 als lijn 40 Tijnje door Jeroen de Bruijn op Zwartsluis busstation.
Deze foto is gemaakt op de eerste dag van de 1698 als museumbus, 24 januari 1997.
We haalden de 1698 toen op en waren we op de terugweg van Meppel naar Aalsmeer.