ANBI JAARVERSLAG 2019

 

 


 

JAARVERSLAG EN ACTIVITEITENVERSLAG 2019

 

 

Overige Kosten: dit betreft eenmalige en/of kleine onkosten waar het niet voor loont om een aparte post op de Exploitatierekening voor op te zetten. Het gaat om bankkosten, bijdrage Kamer van Koophandel, kosten Hostnet i.v.m. domeinnaam en de post de motorrijtuigenbelastingen.

 

Onderhoud en Reparatie: wat het technisch onderhoud betreft van de 1698 was 2019 weer een rustig jaar. Kosten zijn er altijd wat betreft onderhoud maar vielen deze mee t.o.v. andere jaren. Vervangen segmentveren remboosters voor, keuring brandblusser, voorkeuren bij Visser Trailerservice in Uithoorn op 21 juni 2019 met afstellen verlichting en strakker zetten stuurkogels als extra werkzaamheden. Op 26 juni 2019 werd de 1698 bij de RDW in Heerenveen goedgekeurd. Ook deze kosten vallen onder deze post. Tevens werden er vijf flesjes MER vinylpolish gekocht om het interieur te onderhouden.

 

Verzekeringskosten: hulprekening is opgebouwd uit de jaarlijkse premie om de bus goed te verzekeren bij Alianz Verzekeringen via ABC Assurantiën. De premies voor de inzittenden verzekering zit in het premiebedrag van € 2.187,98 verwerkt. Het afsluiten van extra groepsreisverzekeringen voor evenementen en (verhuurde) ritten is derhalve niet meer nodig. De nota van bestuurlijke aansprakelijkheidsverzekering voor 2019 ontvingen we pas in januari 2019 in plaats van eind 2018. Daarom staat deze premie van twee keer afgeboekt. De premie voor 2020 is wel eind 2019 betaald. 

 

Brandstofkosten: deze bedroegen in 2018 € 734,64 en hebben we dat jaar 1.978 km afgelegd. Dat komt neer op € 0,371 per km. Een lichte stijging van 6 cent per liter t.o.v. 2019.

 

Drukkosten Nieuwsbrieven: De drie nieuwsbrief edities per jaar worden bij Drukwerkdeal.nl in kleur voor ons gedrukt. De 3x 150 boekjes per editie kostten ons € 452,36 in 2019. Vier tientjes minder als in 2019.

 

Portokosten: Het is wenselijk deze ieder jaar stijgende kosten in de gaten te houden en niet onder te brengen bij Overige Kosten. Een manier om portokosten beheersbaar te houden is de Nieuwsbrief tijdens excursies te overhandigen. Tevens gaat daar een wervende actie vanuit naar aanwezige niet-donateurs. December 2019 zijn er extra postzegels ingekocht i.v.m. stijging porto per januari 2020.

 

Excursiekosten: De hoogste uitgaven voor deze post betreffen de kosten van € 1.026,00 en € 499,00 voor de  arrangementen van de excursie op 7 september 2019 naar respectievelijk Het Nederlands Bakkerijmuseum in Hattem en Huifkar De Lindeboom in Elspeet. Het bedrag wat staat bij de post “rit –en excursie-opbrengsten” is een bruto bedrag waar excursiekosten net als brandstofkosten en verzekeringskosten van af moeten worden getrokken. Overige bedragen zijn kosten voor VVV-bonnen en plantenbakjes om personen en bedrijven te bedanken voor hun hulp en gastvrijheid tijdens een busexcursie.

 

Schenkingen Bestuur: wederom neemt het bestuur van Stichting Museumbus 1698 graag een deel van de kosten voor hun rekening. In 2019

 € 3.000,00. Wij zijn zeer begaan met de 1698. Een in onze ogen unieke streekbus. Die de laatste generatie Nederlandse Leyland bussen vertegenwoordigt. Onze giften lonen want ieder jaar wordt de 1698 beter. Deze periodieke schenkingen van € 3.000,00 per jaar zijn vast gelegd in een ANBI-overeenkomst met Stichting Museumbus 1698 voor de komende vijf jaar per december 2018.

 

Donaties: het aantal donateurs bedroeg op 31-12-2019 147 personen, 2 personen minder dan een jaar geleden die ons € 5.110,33 schonken, ruim € 100,00 meer als in 2018! Wij als bestuur zijn daar erg blij mee en dankbaar voor. Goed om te zien dat het aantal donateurs stabiel is en mensen enthousiast worden zijn over de DVM 1698. Het toont aan dat er genoeg draagvlak is om ons mobiel erfgoed wat wij als Stichting Museumbus 1698 beheren op de weg te houden.

De regelmaat van excursies en een Nieuwsbrief die altijd op tijd uitkomt zorgen er voor dat er nieuwe donateurs bijkomen en bestaande donateurs blijven. Ook de berichtgeving in de NB over de 1698 en waar we het geld aan uitgeven zorgen voor transparantie. De boekhouding staat ook op onze website. Dit is een vereiste van De Belastingdienst in het kader van de ANBI regels. Per 1 januari 2008 heeft De Belastingdienst onze stichting het predicaat ANBI stichting gegeven. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instellingen. Dit betekent dat giften, donaties o.a. aftrekbaar zijn. De ANBI status is voor onbepaalde tijd gegeven maar kan tussentijds worden getoetst door De Belastingdienst.

 

Rit- en Excursieopbrengsten: in 2019 verkregen door de volgende ritten en excursies.

  1. Op 04-05-2019 Groot Amsterdam excursie van de 1698. Chauffeurs Peter Thiele & Marcel de Bruijn

 

  1. Op 18-05-2019 een excursie naar o.a. Arriva Leiden, Qbuzz Utrecht, van Kooten Reizen, Syntus Amersfoort. Chauffeurs Marcel de Bruijn & Peter Thiele.

 

  1. Op 08-09-2019 Veluwe excursie met bezoek  aan Het Nederlands Bakkerijmuseum en een huifkartocht over de Veluwe met Huifkar De Lindeboom. Chauffeur Marcel de Bruijn

 

  1. Op 14-09-2019 hebben wij de jaarlijkse rit voor het Nieuwkoopse koor Con Amore gereden. Dit jaar was het uitje naar Drimmelen voor een verzorgde rondvaart door de Biesbosch. Het koor wil zich graag in onze museum streekbus laten vervoeren. Chauffeur Marcel de Bruijn.

 

  1. Op 21 september 2019 hebben we met de 1698 de Texel excursie gereden. Bezoek aan diverse busbedrijven op Texel en Connexxion in Den Helder. Chauffeurs Marcel de Bruijn & Peter Thiele.

 

De bedragen aan de debetzijde van deze hulprekening Verlies & Winst zijn teruggestorte bedragen van mensen die zich om diverse redenen hebben afgemeld voor excursies.

 

Zakelijke Spaarrekening ING bank.: Wordt gebruikt als overlooprekening van de betaalrekening ING om teveel geld af te romen en later weer te gebruiken. Is veiliger. Het echte sparen doen we bij de ASN Bank.

 

Ideaalsparen – ASN Bank:  Per maand wordt er vanaf januari 2009 automatisch een overboeking van € 50,00 gedaan aan onze ASN Bank Ideaalspaarrekening. De Zakelijke Spaarrekening ING bank blijft gewoon in gebruik om bedragen van de betaalrekening af te romen indien nodig. Op de spaarrekening van de ASN bank sparen we geld om grote onvoorziene uitgaven te kunnen doen als dat nodig mocht zijn om de 1698 rijvaardig te houden. Te denken valt aan nieuwe banden, revisie brandstofpomp en dergelijke. Ook zullen we nu al rekening moeten houden met laswerk aan de 1698. We hebben weliswaar de veroudering van de 1698 kunnen terugdraaien en vertragen maar stoppen niet. Tegen de tijd dat het zo ver is zullen we laswerk hoofdwaarschijnlijk uit moeten besteden en dat zal niet goedkoop zijn. Daarom nu sparen voor later.

 

Eigen Vermogen: het Eigen Vermogen is in 2019 toegenomen met € 3.631,31. Waarvan het grootste deel van deze toename is toe te schrijven aan de lage kosten voor Onderhoud & Reparatie maar ook de stabiele stroom van de donaties en de schenkingen van het bestuur hebben invloed op de toename van het EV.

Het is een mooie groei van het EV om zo geld over te houden voor tegenvallers in de toekomst. Met name de verwachte stijging van de premie van de WA verzekering van de 1698 in de toekomst zal een deel van het Eigen Vermogen afromen.

 

Tot zover een toelichting op de meeste posten. Alle bedragen en posten zijn via de datum, grootboek- of hulprekening Exploitatierekening, journaalpost en maandoverzicht van de bank en kas terug te vinden. Ook zijn de bonnen en facturen bijgevoegd. Duidelijk is dat er niet verdiend wordt met en aan de 1698. Het bedrag van € 4.705,79 van de Rit- en Excursieopbrengsten is lager in vergelijking met de som van € 7.610,69 van de exploitatierekeningen; onderhoud & reparatie, brandstofkosten, stallingkosten, excursiekosten en verzekeringskosten welke direct met het rijden, onderhoud en behoud van de 1698 te maken hebben. Alle opbrengsten komen aantoonbaar ten goede aan de 1698, welke volgens de statuten zijn vastgesteld. Het bestuur declareert geen onkosten die men maakt voor de Stichting Museumbus 1698.

 

De donateurs Ronald Weber en Martin Stolte zijn zo vriendelijk om plaats te nemen in de kascommissie en zullen de stukken van boekjaar 2019 gaan controleren.