ANBI JAARVERSLAG 2022

Tekstvak:  

 

Tekstvak:  

 JAARVERSLAG 2022

 Overige Kosten: dit betreft eenmalige en/of kleine onkosten waar het niet loont om een aparte post op de Exploitatierekening voor op te zetten. Het gaat om bankkosten, bijdrage Kamer van Koophandel, kosten Hostnet i.v.m. domeinnaam en kantoorartikelen.

 Onderhoud en Reparatie: in vergelijking met 2020 en 2021 afgelopen jaar weinig kosten hoeven te maken voor Onderhoud & Reparatie. In april vervanging van de vulling en keuring van de brandblusser in de 1698. Op 22 juni de RDW-keuring in Heerenveen die met goed resultaat werd ondergaan. De hoogste uitgave was in oktober bij Printplaat Reparatie in Scherpenzeel om de printplaat van de Brose-kast aan deurzijde te repareren en de TL-omvormer achter de cabine. De andere uitgaven betreffen klein metaal, Owatrol, kwasten en lampjes.

 Verzekeringskosten: hulprekening is opgebouwd uit de jaarlijkse premie om de bus goed te verzekeren bij Alianz Verzekeringen via het kantoor van ABC Assurantiën en de bestuurlijke aansprakelijkheids-verzekering bij Van Kampen.

De premie om de 1698 te verzekeren steeg van € 2.655,83 in 2021 naar € 2.788,55. Een flink bedrag doch dit is de beste verzekering met de correcte verzekerde bedragen voor materieel -en immateriële schade.

De 1698 is W.A. verzekerd en de inzittenden zijn verzekerd volgens een gangbare touringcardekking, ook bij verhuur. Dat is geen vanzelfsprekendheid bij andere polissen voor museumbussen.

 Brandstofkosten: in 2022 heeft de 1698 € 1.554,22 aan diesel verstookt en 3.010 kilometer gereden. Dat is afgerond per kilometer € 0,516 aan diesel.

 Drukkosten Nieuwsbrieven: De drie nieuwsbrief edities per jaar worden bij Drukwerkdeal.nl in kleur voor ons gedrukt. In 2022 kostten de drie edities nieuwsbrieven de stichting € 435,00. Een stijging vergeleken met 2021. In 2021 waren we € 359,56 kwijt voor 3x150 boekjes.

 Portokosten: Het is wenselijk deze ieder jaar stijgende kosten in de gaten te houden en niet onder te brengen bij Overige Kosten. Een manier om portokosten beheersbaar te houden is de Nieuwsbrief tijdens excursies te overhandigen en waar mogelijk zelf te bezorgen.

 Excursiekosten: op 9 juli € 684,00 aan Rederij Wagenborg Passagiersdiensten welke op 10 juli werd afgeboekt. Dit betreffen de kosten voor de overtocht naar Ameland van de excursiedeelnemers van de Ameland-excursie. De overtocht van de 1698 werd gesponsord door Arriva Ameland. Een groots en royaal gebaar waar wij Arriva bijzonder dankbaar voor zijn. De andere uitgaven betreffen de rondvaart op het Veerse Meer met Rederij Dijkhuizen, lunch en bezoek aan het Bevrijdingsmuseum Zeeland op 3 september . Verder kosten van VVV-bonnen om het personeel van Arriva, GEBO Tours BV en Keolis te bedanken voor hun hulp bij de excursies van 9 juli en 17 september.

 Schenkingen Bestuur: wederom neemt het bestuur van Stichting Museumbus 1698 graag een deel van de kosten voor hun rekening. In 2022 € 3.500,00. Wij zijn zeer begaan met de 1698, een in onze ogen unieke streekbus, die de laatste generatie Nederlandse Leyland bussen vertegenwoordigt. Onze giften lonen want ieder jaar wordt de 1698 beter. De periodieke schenkingen van € 3.000,00 per jaar zijn vast gelegd in een ANBI-overeenkomst met Stichting Museumbus 1698 voor de komende vijf jaar per december 2018. In 2022 hebben wij € 500,00 extra geschonken.

 Donaties: het aantal donateurs bedroeg op 31-12-2022 143 personen. Hetzelfde aantal als eind 2021. Er zijn een paar nieuwe donateurs bijgekomen om de 1698 te steunen, waar we bijzonder blij mee zijn. Door overlijden hebben wij helaas ook afscheid moeten nemen van sommige donateurs.

Op 20 oktober mochten wij als stichting uit de nalatenschap van Bas van der Burght € 5.000,00 ontvangen. Een gebaar die wij bijzonder waarderen maar wij ook stil van werden. Bas was geen donateur van de 1698 maar heeft ons werk aan de 1698 altijd gevolgd en gewaardeerd.

Op 11 juni 2022 vormden de 1698 samen met de Zuidooster 6662 van Stichting Museumbus MB200 een erehaag om een laatste groet te brengen aan Bas van der Burght bij zijn uitvaart. Dat was zijn uitdrukkelijke wens. Ook de prachtige 6662 werd door Bas bewonderd en zeer gewaardeerd.

Wij als bestuur zijn dankbaar dat het aantal donateurs/donaties stabiel blijft. Het toont aan dat er genoeg draagvlak is om ons mobiel erfgoed wat wij als Stichting Museumbus 1698 beheren op de weg te houden.

De regelmaat van excursies en een Nieuwsbrief die altijd op tijd uitkomt zorgen er voor dat er nieuwe donateurs bijkomen en bestaande donateurs blijven. Ook de berichtgeving in de nieuwsbrief over de 1698 en waar we het geld aan uitgeven zorgen voor transparantie. De boekhouding staat ook op onze website. Dit is een vereiste van De Belastingdienst in het kader van de ANBI regels. Per 1 januari 2008 heeft De Belastingdienst onze stichting het predicaat ANBI stichting gegeven. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instellingen. Dit betekent dat giften, donaties o.a. aftrekbaar zijn. De ANBI status is voor onbepaalde tijd gegeven maar kan tussentijds worden getoetst door De Belastingdienst.

 Rit- en Excursieopbrengsten: deze bestaan uit de volgende inkomsten van verhuurritten, fooien en de door ons georganiseerde ritten en excursies.

 16 april een verhuurrit naar Haarzuilens voor wijlen Henk van der Star, gepensioneerd buschauffeur om met zijn familie en vrienden nog een keer te genieten van een Leyland Den Oudsten.

 7 mei een door ons georganiseerde rit naar de Open Dag van OVCN in Sonnega. Bijzonder gezellig en goed georganiseerd evenement. Mooie bezetting in de 1698

 9 juli een door ons georganiseerde excursie naar Arriva Ameland. De 1698 zat vol. Zeer geslaagde dag met bijzondere dank aan Arriva collega Jan van Os en Arriva Ameland en Arriva Leeuwarden.

 3 september een door ons georganiseerde gezellige dag weg naar zonnig Zeeland. Vaartocht op het Veerse Meer en bezoek aan het Bevrijdingsmuseum Zeeland. Mooie bezetting in de 1698.

 17 september een door ons georganiseerde bushobby-excursie aan GEBO Tours BV en Keolis Zwolle en Vaassen. De 1698 zat praktisch vol. Een geslaagde dag met bijzondere dank aan GEBO Tours BV, OVCN, Keolis en hun collega’s die ons ter plaatse ontvingen.

 Zakelijke Spaarrekening ING bank.: Wordt gebruikt als overlooprekening van de betaalrekening ING om teveel geld af te romen en later weer te gebruiken. Het echte sparen doen we bij de ASN Bank.

 Ideaalsparen – ASN Bank:  per maand wordt er vanaf januari 2009 automatisch een overboeking van € 50,00 gedaan aan onze ASN Bank Ideaalspaarrekening. De Zakelijke Spaarrekening ING bank blijft gewoon in gebruik om bedragen van de betaalrekening af te romen indien nodig. Op de spaarrekening van de ASN bank sparen we geld om grote onvoorziene uitgaven te kunnen doen als dat nodig mocht zijn om de 1698 rijvaardig te houden. Te denken valt aan nieuwe banden, revisie brandstofpomp en dergelijke. Ook zullen we nu al rekening moeten houden met laswerk aan de 1698. We hebben weliswaar de veroudering van de 1698 kunnen terugdraaien en vertragen maar stoppen niet. Tegen de tijd dat het zo ver is zullen we laswerk hoofdwaarschijnlijk uit moeten besteden en dat zal niet goedkoop zijn. Daarom nu sparen voor later.

 Eigen Vermogen: deze is na twee jaren dalen weer toegenomen. De toenamen van € 7.323,91 is te danken aan de lage uitgaven voor Onderhoud & Reparatie, het weer kunnen rijden na twee jaren Covid van ritten en excursies. Maar het grootste deel is te danken aan Bas van der Burght met wat hij de 1698 heeft nagelaten.

Tot zover een toelichting op de meeste posten. Alle bedragen en posten zijn via de datum, grootboek- of hulprekening Exploitatierekening, journaalpost en maandoverzicht van de bank en kas terug te vinden. Ook zijn de bonnen en facturen bijgevoegd. Duidelijk blijkt dan dat er niet verdiend wordt met en aan de 1698. Want alle opbrengsten komen aantoonbaar ten goede aan de 1698, welke volgens de statuten zijn vastgesteld.

Het bestuur declareert geen onkosten die men maakt voor de Stichting Museumbus 1698.

De donateurs Martin Stolte en Ronald Weber zijn zo vriendelijk om plaats te nemen in de kascommissie en zullen de stukken van boekjaar 2022 gaan controleren.

ACTIVITEITENVERSLAG 2022 ONDERHOUD 1698

 Januari – mei 2022

Gedurende de eerste maanden van 2022 werden de accu’s van de 1698 werden geregeld aan de druppellader aangesloten om ze in conditie te houden.

Op 6 april is de brandblusser ingeleverd bij Paraat BV in Nieuw-Vennep om deze te voorzien van een verplichte nieuwe vulling en een paar dagen later weer goedgekeurd.

Willem heeft 7 april de Brose lijnnummerkast aan de deurzijde gerepareerd. De tientallen draaiden niet meer en wederom werd er een elektromotor gebruikt uit de donor Brosekast van de ex-Westnederland 8768. Tevens werd er een printplaat van een donor Brosekast uit een ex-VAD-bus gebruikt omdat de honderdtallen ook weigerden te draaien.

13 t/m 15 april is de 1698 vanwege een verhuurrit op zaterdag 16 april compleet gewassen. Ook het dak is geschrobd en dat was hard nodig. Binnen is de vloer gedweild en alles afgestoft.

Vrijdag 15 april met de 1698 naar Hogendoorn Profile Tyrecenter gereden om banden op de juiste spanning te houden.

Ook is er een ventiel beter bevestigd omdat deze schuurde langs de remtrommel.

Tenslotte 1 liter motorolie bijgegoten en oliepeil Wilsonbak gecontroleerd.

Op 25 april draaimechaniek koersfilm met WD40 ingespoten i.v.m. zwaar lopen bij het slingeren. Verder is de bus uitgeveegd en de cabine schoongemaakt i.v.m. de rit 7 mei naar open huis busmuseum OVCN in Sonnega.

Op 12 mei stuk van 10 cm lang 40x40 mm koker rechtsachter onder de vloer vervangen i.v.m. roest. De boel goed ontroest en slechte deel weggeslepen. Willem heeft het nieuwe deel er prachtig onder gelast. De koker inwendig ingespoten met tectyl door een gaatje wat er was ingeboord.

 Juni 2022: twee 2 Watt lampjes Brose lijnnummerkast eenheden voorzijde vervangen.

De 1698 gewassen i.v.m. de uitvaart van bushobbyist Bas v.d. Burght op 11 juni. Een wens van Bas was dat de 1698 samen met de Zuidooster 6662 van Peer een erehaag vormden op Begraafplaats Amsterdam Westgaarde.

Op 17 juni samen met Willem en Sjaak de bus voorgekeurd. Remmen voor en achter moesten o.a. worden gesteld. Ook is er een omvormer voor de TL- verlichting vervangen en twee stekkertjes met enkele slechte zekeringen. Eindelijk deze storing dankzij Willem en Sjaak op kunnen lossen. Twee TL-balken aan de chauffeurszijde deden het al een poos niet. Storing had diverse oorzaken bleek naderhand. Op 22 juni is de 1698 bij de RDW weer een jaar APK goedgekeurd voor personenvervoer. Daar zijn wij heel blij mee natuurlijk.

 September 2022: In september is de 1698 voor en na de excursies naar Zeeland (3 september) en Keolis/ GEBO Tours (17 september) uitgeveegd en schoongemaakt. De kop van de 1698 moest na de rit uit Zeeland worden gewassen i.v.m. de vele insecten die er op kleefden.

 Oktober - november 2022: Op 18 oktober en 8 november met Willem aan de 1698 Brose lijnnummerkast welke aan het zijraam hangt gewerkt. De tientallen werkten niet. Ook konden we meteen de gerepareerde Brose printplaat testen. In de zomer hebben we de defecte 1698 printplaat ter reparatie aangeboden aan Printplaatreparatie in Scherpenzeel. Op 12 oktober deze Brose printplaat en een gerepareerde TL-omvormer opgehaald. Beiden werken weer prima! En we hebben een goed adresje erbij voor dit soort klussen. Gelukkig waren we wel zo slim om eind jaren negentig van sloopbussen de Brose lijnnumerkasten te demonteren en deze als reserve te bewaren.

Enfin, verschillende storingen waren de oorzaak van dat de tientallen niet wilden opdraaien. Bijvoorbeeld van lijn 010 naar 050. Probleem zat hem in een kroonsteentje en een versleten elektromotortje.

Ook heeft Willem de kentekenplaatverlichting achter gerepareerd. Rechts brandde deze niet. Lampje was prima maar euvel zat hem in de fitting die slecht contact maakt en twee zekeringen. Deze zijn vervangen en beter gemonteerd. We zijn bijzonder blij met de hulp van Willem.

ACTIVITEITENVERSLAG 2022 EXCURSIES 1698

 16 april een verhuurrit naar Haarzuilens voor wijlen Henk van der Star, gepensioneerd buschauffeur om met zijn familie en vrienden nog een keer te genieten van een Leyland Den Oudsten.

 7 mei een door ons georganiseerde rit naar de Open Dag van OVCN in Sonnega. Bijzonder gezellig en goed georganiseerd evenement. Mooie bezetting in de 1698

 9 juli een door ons georganiseerde excursie naar Arriva Ameland. De 1698 zat vol. Zeer geslaagde dag met bijzondere dank aan Arriva collega Jan van Os en Arriva Ameland en Arriva Leeuwarden.

 3 september een door ons georganiseerde gezellige dag weg naar zonnig Zeeland. Vaartocht op het Veerse Meer en bezoek aan het Bevrijdingsmuseum Zeeland. Mooie bezetting in de 1698.

 17 september een door ons georganiseerde bushobby-excursie aan GEBO Tours BV en Keolis Zwolle en Vaassen. De 1698 zat praktisch vol. Een geslaagde dag met bijzondere dank aan GEBO Tours BV, OVCN, Keolis en hun collega’s die ons ter plaatse ontvingen.

ACTIVITEITENVERSLAG 2022 BESTUUR 1698

 Al jarenlang wordt er 3x per jaar voor onze donateurs en relaties door ons een nieuwsbrief gemaakt. Om de donateurs te informeren over de stand van zaken rondom de 1698, komende excursies en ter vermaak.  Openheid van zaken te geven betreffende de financiën van onze stichting en met de hulp van gastschrijvers een leuk en kleurrijk bulletin aan te bieden om ze te bedanken voor hun steun.

Daarnaast is er altijd werk aan de boekhouding, contact met donateurs, contacten met verzekeringen, RDW en dergelijke instanties. Het organiseren van ritten en excursies vraagt ook de nodige tijd. Contacten met vervoersbedrijven, musea, restaurants en voorrijden van de excursie.

Tenslotte is er geregeld tussen de bestuursleden overleg over het reilen en zeilen van de Stichting Museumbus 1698.