BETUWE & UTRECHT EXCURSIE ZATERDAG 02-09-2017

 

De excursie

Zaterdag 2 september zoekt de 1698 het wat dichter bij huis tijdens de interessante Betuwe & Utrecht excursie. Sinds ons laatste bezoek aan Hatro Tours in Ochten zijn er in het wagenpark van Hatro weer de nodige nieuwe bussen bij gekomen (o.a. diverse Wrights, ex-Arriva). Reden genoeg om naar het gastvrije familiebedrijf af te reizen. Vanaf Amersfoort station rijden we een prachtige route naar Ochten. Het volgende bezoek is aan Syntus in Montfoort. Tegen die tijd zal de Syntus-vloot bestaan uit allemaal nieuwe bussen. Met hulp van Erwin Kraaikamp kunnen we de aanwezige bussen mooi op de foto zetten. Vervolgens rijden we met de 1698 naar E&R Opleidingen in Nieuwegein. Van de aanwezige lesbussen, allen ex-lijnbussen, zullen enkele mooi geparkeerd worden om te fotograferen. Daarna volgt een korte rit naar Qbuzz Nieuwegein om de uit de Qbuzz concessie Groningen Drenthe afkomstige Citaro’s van de 31/32/3300 serie te fotograferen. Het laatste bezoek is aan Qbuzz Utrecht om de dubbelgelede bussen Van Hool en Hess, laatste ook uit concessie Groningen Drenthe, mooi te fotograferen. 

We hopen dat we u enthousiast hebben gemaakt om op 2 september met ons mee te gaan.

We raden wij u aan voldoende eten en drinken voor onderweg mee te nemen. Graag tot ziens, team 1698!

 

Opstapplaatsen en tijden met evt. terugtijd

Uithoorn garage Connexxion                            v.08.00 u          a.18.45 u

Amersfoort NS busbuffer                                 v.09.00 u          ------------

Utrecht CS                                                       ------------            a.17.45 u

 

Hoe kunt u zich aanmelden voor deze excursie?

Bent U géén donateur van Stichting Museumbus 1698, dan betaalt u € 28,02 per persoon, donateurs betalen € 19,02 graag het bedrag wat van toepassing is voor 27 augustus overmaken op ING-rekening NL36 INGB 0009 6034 39 t.n.v. Stichting Museumbus 1698 te Amstelveen, o.v.v. “Utrecht”. Vermeld s.v.p. de eerste twee letters van uw opstapplaats en uw telefoonnummer. Voor informatie 06- 12317270.

Attentie: op al onze ritten bent u alleen in de 1698 verzekerd.