ANBI JAARVERSLAG 2017

 

 


 

TOELICHTING EN JAARVERSLAG 2017

 

Overige Kosten: dit betreft eenmalige en/of kleine onkosten waar het niet voor loont om een aparte post op de exploitatierekening op te zetten. Het gaat om bankkosten, bijdrage Kamer van Koophandel, kosten Hostnet i.v.m. domeinnaam en de post de motorrijtuigenbelastingen. Als extra uitgaven in 2017 kosten aanvraag KIWA attest voor busvervoer buitenland i.v.m. excursie naar België. Kosten kleermaker vermaken geschonken DVM uniform en de aanschaf van lichtblauwe uniformhemden voor twee chauffeurs.

 

Onderhoud en Reparatie: Wat het technisch onderhoud betreft van de 1698 was 2017 een duur jaar waar we geplande en onverwachte klussen aan de 1698 uitvoerden. In maart moest de tachograaf worden geijkt bij De Jong Telematica in Leiden. De grootste uitgave betrof de revisie van het linker achterveerpakket en vervangen van de voorste veerhand rechtsachter. Klus werd uitgevoerd bij Visser Trailerservice in Uithoorn en het veerpakket werd gereviseerd bij Eeltink Veertechnieken in Heemskerk. Demontage en montage bij Visser. Na deze klus moest de waterpomp worden gereviseerd i.v.m. lekkage koelwater. Dat gebeurde bij Motorenrevisie Frank te Hilversum. Montage gebeurde in eigen beheer tevens werden alle silicoonslangen rondom waterpomp vervangen door nieuwe exemplaren en met nieuwe slangklemmen gemonteerd. Koelsysteem werd afgevuld met nieuwe koelvloeistof. De jaarlijkse RDW keuring vond weer plaats in mei. Alle kosten van deze klussen zijn betaald in de periode maart tot en met mei. Verdere kosten voor deze post zijn kleinmateriaal als kwasten, slangklemmen en in september reparatie weer van de tachograaf na losraken van de gever op de versnellingsbak. 

 

Verzekeringskosten: deze post is opgebouwd uit de jaarlijkse premie om de bus te verzekeren bij de Gebr. Sluyter BV in Rotterdam. Verder is de post opgebouwd uit betaalde premies voor de inzittenden verzekeringen die we altijd afsluiten wanneer we excursies rijden, voor evenementen worden ingezet en (verhuurde) ritten rijden. Als aanvulling heeft het bestuur in 2010 besloten om een bestuurlijke aansprakelijkheidsverzekering te sluiten voor € 100.000,00 per aanspraak en per contractsjaar. Dit om claims op het privévermogen van de bestuursleden te voorkomen, kosten € 272,50 per 12 maanden. Het is onmogelijk om de 1698 voor personenvervoer te kunnen verzekeren tegen een lagere premie met de huidige in busvervoer gebruikelijke dekking. Dat wil zeggen € 10.000.000,00 voor letsel en € 5.000.000,00 voor materiële schade. Lagere premies zijn mogelijk maar daarmee zakt ook de dekking met als risico eventuele claims op het privé vermogen van de bestuursleden. Dat laatste risico wil het bestuur niet lopen.

 

Brandstofkosten: deze bedroegen in 2017 € 950,32 en hebben we dat jaar 2.717 km afgelegd. Dat komt neer op € 0,349 per km. De daling van de dieselolieprijs welke eind 2014 begon stabiliseerde zich. Eind 2017 stijgt de prijs per liter weer licht.

 

Jaaroverzicht kosten diesel per kilometer:

            - 2017 € 0,349 per km afgelegd 2.717 km

            - 2016 € 0,298 per km afgelegd 3.607 km

            - 2015 € 0,323 per km afgelegd 3.788 km

            - 2014 € 0,366 per km afgelegd 3.093 km

            - 2013 € 0,368 per km afgelegd 2.358 km

            - 2012 € 0,382 per km afgelegd 2.702 km

      - 2011 € 0,360 per km afgelegd 3.493 km

      - 2010 € 0,257 per km afgelegd 3.045 km

      - 2009 € 0,295 per km afgelegd 2.184 km

      - 2008 € 0,337 per km afgelegd 3.041 km

      - 2007 € 0,262 per km afgelegd 3.398 km

      - 2006 € 0,262 per km afgelegd 2.514 km

- 2005 € 0,245 per km afgelegd 2.031 km

- 2004 € 0,230 per km afgelegd 3.199 km

- 2003 € 0,208 per km afgelegd 3.038 km

- 2002 € 0,225 per km afgelegd 3.420 km

 

Drukkosten Nieuwsbrieven: Nieuwsbrief 65 en 66 zijn nog bij Multicopy gedrukt in zwart wit. Nieuwsbrief 67 is in december bij Drukwerkdeal.nl in kleur gedrukt voor een lager bedrag per boekje en in een hogere oplage. Namelijk 150 exemplaren. Jeroen kwam via zijn werk bij Drukwerkdeal.nl terecht en liet NB66 als proef 3x in kleur afdrukken. Kwaliteit is beter, de kosten zij lager en alle foto’s zijn in kleur. Een vernieuwde nieuwsbrief hoort bij onze mooi recent gespoten DVM 1698. De oplage van 150 exemplaren komt mooi overeen met het gestegen aantal donateurs in 2017, namelijk 143 donateurs.

 

Portokosten: Het is wenselijk deze ieder jaar stijgende kosten in de gaten te houden en niet onder te brengen bij Overige Kosten. Een manier om portokosten beheersbaar te houden is de Nieuwsbrief tijdens excursies te overhandigen. Tevens gaat daar een wervende actie vanuit naar aanwezige niet-donateurs. Portokosten zijn in 2017 hoger i.v.m. extra inkoop van postzegels vanwege de tariefstijging per 1 januari 2018.

 

Excursiekosten: De hoogste uitgaven voor deze post betreffen de kosten van € 1.785,00 voor het arrangement wat wij hebben afgesproken met Rederij De Zilvermeeuw voor onze Biesbosch excursie van 9 september. De  uitgave van € 729,00 is voor het arrangement bij het DAF Museum tijdens onze DAF excursie op 15 september.   Ook zit in deze post verwerkt het huren van de ZWN 4408 van Stichting Youngtimerbussen welke nodig was als versterkingsbus tijdens de excursie naar de Biesbosch. Daarnaast geven wij degenen die ons helpen bij een excursie, of men met een eigen bus onze excursie komt verfraaien, altijd een VVV-bon of plantenbakje ter attentie. Zonder de hulp en gastvrijheid van deze mensen is een excursie onmogelijk.

Het bedrag wat staat bij de post “rit –en excursie-opbrengsten” is een bruto bedrag waar kosten als o.a. toegang & arrangement net als brandstofkosten en verzekeringskosten van af moeten worden getrokken.

 

Schenkingen Bestuur: wederom neemt het bestuur van Stichting Museumbus 1698 graag een deel van de kosten voor hun rekening. In 2017 € 1.000,00. Wij zijn zeer begaan met de 1698. Een in onze ogen unieke streekbus. Die de laatste generatie Nederlandse Leyland bussen vertegenwoordigt. Onze giften lonen want ieder jaar wordt de 1698 beter.

 

Donaties: het aantal donateurs bedroeg op 31-12-2017 143 personen, 9 personen meer dan een jaar geleden die ons € 4.741,68 schonken! Wij als bestuur zijn daar erg blij mee en dankbaar voor. Veel donateurs hebben ons in 2017 gesteund met extra giften i.v.m. de klus aan de achtervering. Ook goed om te zien dat het aantal donateurs flink is gestegen en mensen enthousiast worden van de DVM 1698. Het toont aan dat er genoeg draagvlak is om ons mobiel erfgoed wat wij als Stichting Museumbus 1698 beheren op de weg te houden.

De regelmaat van excursies en een Nieuwsbrief die altijd op tijd uitkomt zorgen er voor dat er nieuwe donateurs bijkomen en bestaande donateurs blijven. Ook de berichtgeving in de NB over de 1698 en waar we het geld aan uitgeven zorgen voor transparantie. De boekhouding staat ook op onze website. Dit is een vereiste van De Belastingdienst in het kader van de ANBI regels. Per 1 januari 2008 heeft De Belastingdienst onze stichting het predicaat ANBI stichting gegeven. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instellingen. Dit betekent dat giften, donaties o.a. aftrekbaar zijn. De ANBI status is voor onbepaalde tijd gegeven maar kan tussentijds worden getoetst door De Belastingdienst.

 

Rit- en Excursieopbrengsten: in 2017 verkregen door de volgende ritten en excursies.

  1. Op 10-06-2017 excursie van de 1698 naar de viering 50 jaar Gele Rijder op en rond de Syntus garage in Zwolle.

 

  1. Op 17-06-2017 excursie naar Safaripark De Beekse Bergen, De Lijn Pachter KAV in Geel en bezoek Hermes (BRAVO) Eindhoven i.v.m. de elektrische bussen.

 

  1. Op 02-09-2017 hebben wij met de 1698 de Betuwe & Utrecht excursie gereden. Bezoek aan HATRO, Syntus, E&R Opleidingen en Qbuzz Utrecht.

 

  1. Op 09-09-2017 hebben wij de door Richard van Ingen & Marcel georganiseerde Biesbosch excursie gereden. Rondvaart vanuit Drimmelen de Biesbosch in en bezoek kaasboerderij Made. Ter versterking reed de ZWN 4408 van Stichting Youngtimerbussen mee.

 

  1. Op 15-09-2017 bezoek DAF Trucks fabrieken en DAF Museum in Eindhoven. Genoten van boeiende rondleiding in de fabrieken.

 

  1. Op 07-10-2017 2016 hebben wij de jaarlijkse rit voor het Nieuwkoopse koor Con Amore gereden. Dit jaar was het uitje naar Hattem bezoek aan het Bakkerij Museum. Het koor wil zich graag in onze museum streekbus laten vervoeren.

 

De bedragen aan de debetzijde van deze post zijn teruggestorte bedragen van mensen die zich om diverse redenen hebben afgemeld voor excursies.

 

Zakelijke Spaarrekening ING bank.: Wordt gebruikt als overlooprekening van de betaalrekening ING om teveel geld af te romen en later weer te gebruiken. Is veiliger. Het echte sparen doen we bij de ASN Bank.

 

Ideaalsparen – ASN Bank:  Per maand wordt er vanaf januari 2009 automatisch een overboeking van € 50,00 gedaan aan onze ASN Bank Ideaalspaarrekening. De Zakelijke Spaarrekening ING bank blijft gewoon in gebruik om bedragen van de betaalrekening af te romen indien nodig. Op de spaarrekening van de ASN bank sparen we geld om grote onvoorziene uitgaven te kunnen doen als dat nodig mocht zijn om de 1698 rijvaardig te houden. Te denken valt aan nieuwe banden, revisie brandstofpomp en dergelijke. Ook zullen we nu al rekening moeten houden met laswerk aan de 1698. We hebben weliswaar de veroudering van de 1698 kunnen terugdraaien en vertragen maar stoppen niet. Tegen de tijd dat het zo ver is zullen we laswerk hoogst waarschijnlijk uit moeten besteden en dat zal niet goedkoop zijn. Daarom nu sparen voor later.

 

Eigen Vermogen: het Eigen Vermogen is in 2017 toegenomen met € 5.663,43. Waarvan het grootste deel van deze toename is toe te schrijven aan de waardestijging van de 1698 na de taxatie. Namelijk € 6.500,00.

De andere toename van het Eigen Vermogen is te danken aan de donateurs voor hun (extra) giften en het werk van onze vrienden (vrijwilligers) om de kosten qua onderhoud te beperken. Een mooie groei van het EV om zo geld over te houden voor tegenvallers in de toekomst.

 

Tot zover een toelichting op de meeste posten. Alle bedragen en posten zijn via de datum, grootboek- of exploitatierekening, journaalpost en maandoverzicht van de bank en kas terug te vinden. Ook zijn de bonnen en facturen bijgevoegd. Duidelijk is dat er niet verdiend wordt met en aan de 1698. Het bedrag van € 6.079,59 van de Rit- en Excursieopbrengsten is lager in vergelijking met de som van € 10.755,38 van de exploitatierekening posten; onderhoud & reparatie, brandstofkosten, stallingkosten, excursiekosten en verzekeringskosten welke direct met het rijden, onderhoud en behoud van de 1698 te maken hebben. Alle opbrengsten komen aantoonbaar ten goede aan de 1698, welke volgens de statuten zijn vastgesteld. Het bestuur declareert geen onkosten die men maakt voor de Stichting Museumbus 1698.

 

Donateurs Frank v.d. Boogert en Ronald Weber zijn zo vriendelijk geweest om weer plaats te nemen in de kascommissie en hebben op 6 maart 2018 de stukken van boekjaar 2017 gecontroleerd en in orde bevonden.